Άποψη της πισίνας στο κτήμα γάμου

Άποψη της πισίνας στο κτήμα γάμου Marie’s House την ημέρα