πισίνα στο κτήμα γάμου

Η πισίνα στο κτήμα γάμου, φωτισμένη τη νύχτα